Az Ön logisztikai igényei - gondosságra szabva
Szakmai
Bill of Lading

Tengeri hajóraklevél – a speciális fuvarokmány

A különböző fuvarozási ágazatok fuvarokmányai, melyeket általában fuvarleveleknek neveznek, tulajdonságaikat és funkcióikat tekintve hasonlóak. Kivételes fuvarokmány a tengerhajózás okmánya: a hajóraklevél vagy másképp nevezve hajórakjegy, angolul Bill of Lading, németül Konnosement.

A tengerhajózási fuvarszerződés megkötéséhez és a tengeri fuvarozás teljesítéséhez mind a hajóztatónak (Shipper), mind a címzetteknek (Consignee) elengedhetetlen feladata a hajóraklevelekhez fűződő ismeretek elsajátítása a szállítás zökkenőmentes lebonyolításához. Az egyes hajóstársaságok által kibocsátott hajóraklevelek funkciói mindig azonosak. A hajóraklevél sorozatai különböző formájúak, de a lényeges adatokat illetően alig különböznek egymástól. A hajóraklevél mindenekelőtt lehet egy átvételi elismervény az árura (received for shipment) vagy egy elhajózást igazoló (shipped on board) fuvarokmány, mely utóbbi megfelel az okmányos (banki) meghitelezések követelményeinek is. A hajóraklevél emellett a legtöbb esetben a fuvarozási szerződés létrejöttének a bizonyítéka is, azaz magát a szerződést jelenti. Az a tény azonban, hogy nem került kiállításra nem jelenti azt, hogy nincs fuvarszerződés, mivel a szerződés akkor kezdődik, amikor az intézkedés a fuvarozásra megtörtént. Az ezt követő hajóraklevél kibocsátás csak megerősíti a szerződést és igazolja a szerződés létrejöttét. Különleges tulajdonsága a hajóraklevélnek az áru feletti tulajdonjogot jelentő értékpapír mivolta, ezt más szavakkal úgy is szokták jellemezni, hogy a hajóraklevél megtestesíti az árut. A hajóraklevél értékpapír jellegéből adódik, hogy átruházható okmány. A vonatkozó áruk eladhatók vagy megvehetők egyszerûen úgy, hogy a megtestesítő hajóraklevelet átruházzák a szükséges forgatás elvégzésével. A forgatás itt szó szerint értendő: az okmány hátoldalán elhelyezett cégszerű aláírással ill. lepecsételéssel. A hajóraklevél más fuvarokmánytól eltérő sajátossága az is, hogy kétoldalúan részletezi a hajóstársaság a fuvarozási feltételeket.

A kitöltendő fontosabb adatokra vonatkozó ismérvek a következők:

Shipper = Elhajóztató / Áru feladó fél

Ebbe a rovatba az áru feladóját kell beírni, ez lehet a tényleges elhajózó (árutulajdonos) vagy az elhajózó szállítmányozója.

Consignee = Címzett

Ebbe a rovatba vagy a tényleges címzettet kell beírni, vagy a „to order” (rendeletre) vagy a „to order of …” (vkinek a rendeletére) szavakat. A tényleges cím megadása esetén a hajóraklevelet jogátruházó nyilatkozattal lehet átruházni, míg a rendeletre kiállított okmányt forgatással. A forgatás lehet az ún. üres forgatás, ilyenkor a hajóraklevél első birtokosa (általában a shipper) aláírja és lebélyegzi az okmányt és továbbítja a kapott instrukció szerinti címre. Teljes forgatás esetén az aláírás és a lebélyegzés mellett megjelölésre kerül forgatásként az áruátvételre jogosult cég (delivery to…)

Notify party = Kiértesítendő cím

A hajóstársaság értesítést küldhet a hajó érkezéséről annak érdekében, hogy az áru kiszolgáltatása zökkenőmentes legyen, ám ez a lépése nem kötelező, tehát az áru kiváltása, átvétele a rendeltetés helyén a címzett érdeke. Place of Receipt / Place of Delivery = Átvétel helye / Kiszolgáltatás helye A kombinált vagy multimodális fuvarozás során, elsősorban a konténeres árutovábbítás során kerül a hajóraklevelekre az áru átvétele és kiszolgáltatása helyének megjelölése, mely egyúttal jelzi a fuvarozási szerződés kezdetét és befejezését is, ellentétben a csak tengeri fuvarszakaszra vonatkozó szerződéssel, amikor az induló kikötő közötti tengeri útra szól a fuvarszerződés.

Number of Containers / Packages = Konténerek vagy csomagok száma

A számszerûleg átvett konténerekért vagy csomagokért a hajóstársaság a felelős, a B/L hátoldalán illetve a kapcsolódó tengerjogi egyezményekben szabályozott feltételek keretei és feltételei szerint. Konténerek esetén a konténerek jeleit és számát, csomagok esetén a csomagolás módját is feltüntetik a hajóraklevélen a darabszám mellett.

Place and date of issue = Kiállítás helye és ideje

A kiállítás ideje bármely időpont lehet a hajózásra való átvétel után, de ennél korábbi időpont feltüntetése nem lehetséges.

Number of Original Bills of Lading = Az eredeti hajóraklevelek száma

A hajórakleveleket több eredeti (leginkább 3) példányban szokás kiállítani, egyúttal adminisztrációs célokra több, nem átruházható kópiát is kibocsátanak. Az áru kiváltásához csak egy eredeti hajóraklevél szükséges. Az üzletfeleknek körültekintően célszerû gondoskodni arról, hogy a teljes sorozatból egyetlen eredeti példány se kerüljön illetéktelen kézbe, ill. ne veszhessen el akár gyorspostai szolgáltatás során sem, mert ez esetben a gyakorlat szerint ezen szolgáltatók csak névleges okmány értékeben vállalnak felelősséget, holott az okmány az áru értékével azonos. Egy eredeti okmánnyal megtörtént árukiváltás után a többi eredeti hajóraklevél értéktelenné válik. Fontos kiemelni, hogy egyetlen eredeti B/L elegendő ugyan az áru kiváltáshoz, de bizonyos esetekben (pl. To Order-re kiállított okmány) a hajóstársaság ragaszkodhat ahhoz, hogy az árukiváltásra benyújtott egy eredeti példány mellett a másik két eredeti példányt is bevonja, elkerülendő a későbbi jogosulatlan igényt az árura.

Freight and Charges = Fuvar és egyéb költségek

Feltüntetik a hajóraklevélen azt, hogy a tengeri fuvardíjat és költségeket előre (az elhajózást megelőzően) kifizette az feladó / megbízó, vagy ezeket a hajóstársaság a rendeltetési kikötőben ill. a rendeltetés helyén szedi e be a címzettől / átvevőtől.