Az Ön logisztikai igényei - gondosságra szabva
Szakmai
INCOTERMS 2000

A klauzulákat 3 betűvel jelölik, hozzátéve az értelmezéshez szükséges megnevezést, amely a klauzula fajtája szerint lehet az indítási hely, az érkezési hely, vagy a berakodási hely.A klauzulák a következők alapján különböztethetők meg:

 • költségmegosztás az eladó és a vevő között
 • a kárveszély, a kockázat megosztása az eladó és a vevő között

A klauzulák fajtái a költség átszállása alapján

Ha a költség ugyanott száll át az eladóról a vevőre ahol a kockázat, akkor a klauzula 1 pontos. Ha a költség és a kockázat átszállása szétválik, akkor a klauzula 2 pontos.

A klauzulák fajtái a fuvarozási mód alapján

Az alkalmazott fuvarozási mód alapján a klauzulák lehetnek tengeri / belvízi klauzulák vagy multimodális klauzulák. A multimodális klauzulák többféle fuvarozási mód és különböző összekapcsolódási módok esetén alkalmazott.

 

EXW - Ex Works - Üzemből (… megnevezett helység) Az eladó számára a legkevesebb kötelezettség vállalásával jár.

Eladó kötelezettségei:
 • Akkor teljesít, amikor a vevő részére bocsátja az árut a saját telephelyén
 • Nem köteles felpakolni a vevő által biztosított járműre és nem feladata az exportra történő vámoltatás de a vevő kérésére, költségére, kockázatára gondoskodni köteles a szállító eszközbe berakodásról, ill. segítséget kell adnia az áru exportálásához szükséges okmányok megszerzéséhez
 • Értesíti a vevőt mikor és hol adja át az  árut
 • Szállításra alkalmas, megfelelő csomagolás, jelzésekkel látja el az árut
 • Fizeti az ellenőrzési költségeket, amelyek az áru rendelkezésre bocsátásához szükségesek (pl. mérlegelés)
Vevő kötelezettségei:
 • Visel minden költséget és kockázatot, mely az eladó telephelyétől a rendeltetés helyére jutással kapcsolatosak
 • Köteles gondoskodni az exportáláshoz és importáláshoz szükséges minden engedélyről és eleget tenni minden vámkezelési formaságnak
 • Ha jogosult az átvétel helyét és idejét meghatározni értesítenie kell az eladót ha elmulasztja, akkor az ebből adódó többletköltséget meg kell fizetnie
 • Át kell vennie az árut ha nem akkor szintén ki kell fizetnie az ebből adódó összes többletköltséget

FCA - Free Carrier - Költségmentesen a fuvarozónak (… megnevezett helység)

Eladó:
 • Akkor teljesít, ha az árut a megnevezett helységben exportra elvámolva a vevő által megnevezett fuvarozónak átadja
 • Köteles beszerezni minden export engedélyt, hatósági felhatalmazást
 • Az eladó teljesít, ha az árut a vevő által megnevezett fuvarozó rendelkezésére bocsátja, anélkül, hogy azt az eladó fuvareszközéből kirakták volna.
 • értesítés küldése a vevőnek a fuvarozónak való átadásról
 • okmány küldése, ami igazolja az áru átadásának megfelelő megtörténtét (fuvarlevél, szállítmányozói átvételi elismervény)
Vevő:
 • be kell szereznie az importhoz szükséges engedélyeket
 • import vámkezelés elvégzése
 • köteles értesíteni az eladót a fuvarozó nevéről, a szállítás módjáról, az átadás napjáról / határidejéről, helyéről. Ha elmulasztja, állnia kell az ebből adódó többletköltségeket és kockázatot

Költség és kockázat átszállás helye (eladóról a vevőre): az áru első fuvarozónak való átadása.

 

FAS - Free Alongside Ship - Költségmentesen a hajó oldalához (… megnevezett elhajózási kikötő)

Eladó:
 • akkor teljesít, amikor az árut a megjelölt elhajózási kikötőbe, a rakparton a hajó oldalához, vagy az átrakodó-dereglyére helyezték
 • értesítés a vevőnek a leszállításról, okmány szolgáltatása, ami igazolja az áru átadása meghatározott módon megtörtént
 • export célú vámkezelés (2000-től)
 • köteles saját költségére és kockázatára megszerezni minden export engedélyt vagy hatósági hozzájárulást
Vevő:
 • költségek, kockázatok viselése az átadástól
 • értesíti az eladót a hajó nevéről, rakodóhelyről, szállítási határidőről
 • ha az értesítést elmulasztja vagy az általa megnevezett hajó nem érkezett meg időben, vagy nem tudja az árut fogadni ő viseli a többletköltséget, illetve a kockázatot 
 • importengedély vagy hatósági hozzájárulás
 • import vámkezelés

Költség és kockázat átszállás helye (eladóról a vevőre): az elhajózási kikötőben, rakparton, a hajó hosszanti oldala mellett.

 

FOB - Free on Board - költségmentesen a hajó fedélzetére (…megnevezett elhajózási kikötő)

Eladó:
 • exporthoz szükséges engedélyek beszerzése
 • a meghatározott időben, a kikötői szokásoknak megfelelően kell az árut átadnia az elhajózási kikötőben, a vevő által megnevezett hajó fedélzetén 
 • értesíteni a vevőt, hogy az árut a hajó fedélzetére leszállította, szokásos okmányok átadása, mely igazolja, hogy az áru átadásra került.
Vevő:
 • a vevő saját költségére szerződik az áru elszállítására a megnevezett kikötőből
 • értesítés küldése az eladónak az átadás helyéről, idejéről
 • minden többletköltség és kockázat viselése, ami azért keletkezik, mert a hajó nem érkezett időben, vagy nem képes az áru átvételére, illetve ha nem értesítette az eladót

Költség és kockázat átszállás helye (eladóról a vevőre): az elhajózási kikötőben, amikor az áru áthalad a hajókorlát felett.

 

CFR - Cost and Freight - Költség és fuvardíj (…megnevezett rendeltetési kikötő)

Eladó:
 • a megnevezett rendeltetési kikötőig viseli a fuvardíjat és a költségeket
 • export engedély beszerzése, export célú vámkezelés
 • megköti a fuvarozási szerződést saját költségére a rendeltetési kikötőig
 • adott napon az elhajózási kikötőben a hajó fedélzetén átadja az árut
 • kockázatviselés, amíg az áru át nem halad az elhajózási kikötőben a hajókorlát felett
 • kirakodó kikötőben felmerülő költségek (kirakodási költség, rakpart használati díj), amit a szerződés megkötésekor felszámol a fuvarozó
 • átadja a rendeltetési kikötőig történt bérmentesítést igazoló szállítási okmányt /az okmány keltének az elszállításra kikötött határidőn belül kell lennie, biztosítania kell azt, hogy felmutatásával a rendeltetési helyen követelni lehessen az árut a fuvarozótól/
 • olyan ellenőrző műveletek fizetése, amelyek az átadáshoz szükségesek (mérlegelés, számlálás)
 • szállítási módnak megfelelő csomagolás, csomagolást megfelelőjelzésekkel ellátni
Vevő:
 • import engedélyek beszerzése, importra történő vámkezelés
 • áru átadásának elfogadása, ha az megfelelően történt, az áru átvétele a fuvarozótól a rendeltetési kikötőben
 • ha jogosult a kikötőt és az időpontot meghatározni értesítés az eladónak
 • fizeti az átadást követően felmerült költségeket (kivéve a fuvarozási szerződésben feltüntetettet)
 • kockázat viselése onnantól fogva, hogy az áru áthalad az elhajózási kikötőben a hajókorlát felett

Költség átszállás helye (eladóról vevőre): rendeltetési kikötőKockázat átszállás helye (eladóról vevőre): elhajózási kikötő hajókorlát felett.

 

CIF - Cost, Insurance and Freight - Költség, biztosítás és fuvardíj (… megnevezett rendeltetési kikötő)  

 • kétpontos, tengeri
 • annyiban különbözik a CFR-től, hogy az eladó nemcsak a költséget viseli a rendeltetési kikötőig, hanem a biztosítási díjat is
Biztosítás:
 • az eladó a saját költségén köti, de a vevő a kedvezményezett
 • a biztosítás a legkisebb fedezetre szól (FPA, "C") a szerződéses ár 110%-ára nyújt fedezetet, a szerződés valutájában
 • a vevő kívánságára köthet az eladó biztosítást háborúk, sztrájkok, lázadások és zavargások kockázatára
 • az eladó plusz kötelezettsége a biztosítási kötvény (értékpapír)átadása a vevőnek
 • CPT - Carriage Paid to - Fuvarozás fizetve …-ig (…megnevezett rendeltetési hely)
 • kétpontos, multimodális klauzula
 • a rendeltetési helyig az eladó viseli a költségeket, de a kockázat a fuvarozónak történő átadással száll át
 • legtöbbször akkor választanak CPT, ill. CIP klauzulát, ha a vevő útközben nem akarja eladni az árut
Eladó:
 • megköti a fuvarozási szerződést a megjelölt rendeltetési helyig
 • át kell adnia a vevőnek a szokásos szállítási okmányt
Vevő:
 • fizeti a rendeltetési helyen a kirakodási költségeket (HA! Nincs benne a fuvardíjban)
 • minden vám, adó és importból származó hatósági díj fizetése
 • Költség átszállás helye (eladóról vevőre): megnevezett rendeltetési helyig

Kockázat átszállás helye (eladóról vevőre): az első fuvarozónak történő átadás után

 

CIP - Carriage and Insurance Paid to - Fuvarozás és biztosítás fizetve …-ig (…megjelölt rendeltetési hely)

 • ugyanaz, mint a CPT, CSAK az eladó köteles az árut a rendeltetési helyig biztosítani
 • a biztosításra ugyanaz vonatkozik, mint CIF klauzula esetén

DAF - Delivered at Frontier - Határra szállítva (… megnevezett helység)

 • egypontos, multimodális (ált. vasúti, ill. közúti)
Eladó:
 • akkor teljesíti a kötelezettségét, amikor az áru exportra elvámolva a rendeltetési határ még "innenső" felén rendelkezésre áll itt száll át a költség és a kockázat
 • a fuvarköltséget fizeti az átadási pontig, valamint a kirakási költséget (ha a rendelkezésre bocsátáshoz szükséges a kirakodás)
 • gondoskodik a csomagolásról
 • értesítenie kell az áru feladásáról a vevőt, valamint át kell adnia a szokásos okmányokat, ami igazolja az áru átadását
Vevő:
 • az áru importra történő elvámoltatása

Költség és kockázat átszállás helye (eladóról a vevőre): a megnevezett határ "innenső" oldala.

 

DES - Delivered Ex Ship - Hajóról szállítva (… megjelölt kikötő)

 • egypontos, tengeri (belvizi) klauzula
Eladó:
 • akkor teljesíti átadási kötelezettségét, amikor a rendeltetési kikötőben az árut import vámoltatás nélkül a fedélzeten a vevő részére bocsátja
 • a rendeltetési kikötőig minden költséget és kockázatot ő visel
 • a rendeltetési kikötőben a hajón az áru átvételre feljogosító okmány elküldése a vevőnek
Vevő:
 • import vámkezelés
 • kirakodás a rendeltetési kikötőben a hajóról

Költség és kockázat átszállás helye (eladóról a vevőre): a rendeltetési kikötőben a hajón.

 

DEQ - Delivered Ex Quay (Duty paid) - Rakparton átadva (vám fizetve) (…megjelölt rendeltetési kikötő)

 • 2000-es INCOTERMS szerint rakparton átadva vámfizetés nélkül
 • tengeri (belvízi), egypontos klauzula
Eladó:
 • a megjelölt rendeltetési kikötőben a rakparton át kell adnia az árut, importra elvámoltatva a rakpartra rakodásig az összes költséget és kockázatot ő viseli
 • át kell adnia a vevőnek a szokásos szállítási okmányt v. kiszolgáltatási jegyet, amivel át tudja venni az árut
Vevő:
 • ha az eladó nem képes az import engedélyt beszerezni, és a felek abban állapodnak meg, hogy a vevő végezze az importvámoltatást és fizesse a vámot, akkor a "vámfizetés nélkül" kifejezéssel kell ellátni
 • Incoterms 2000  szerint importra történő vámkezelés + minden egyéb költség, ami az importtal jár a vevő kötelezettsége

Költség és kockázat átszállás helye (eladóról a vevőre): a rendeltetési kikötőben a rakparton.

 

DDU - Delivered Duty Unpaid - Vámfizetés nélkül leszállítva (…megnevezett rendeltetési hely)

Eladó:
 • a megnevezett rendeltetési helyig leszállítja az árut, viseli a kockázatot és minden költséget
 • ha a vevő nem vámoltatja le időben az árut, viselnie kell az ebből származó összes többletköltséget és kockázatot
 • okmányok átadása a vevőnek
 • ha az átadás pontos helye nincs megállapítva a rendeltetési helyen belül, akkor a számára legmegfelelőbbet választhatja ki
Vevő:
 • import vám, adók, plusz egyéb hatósági díjak fizetése

Költség és kockázat átszállás helye (eladóról a vevőre): az importőr országában megnevezett rendeltetési hely.

 

DDP - Delivered Duty Paid - Vámfizetéssel leszállítva (…megnevezett rendeltetési hely)

Eladó:
 • viseli az össze költséget és kockázatot a megnevezett rendeltetési helyig
 • importra vámolás, ha nehézségekbe ütközne az import vámoltatás és az engedélyek beszerzése DDU klauzulát célszerű alkalmazni
 • ha nem állapodnak meg az átadás pontos helyében ld. DDU
Központ: 1121 Budapest,
Tállya u. 16-18. I. ép. mf. 2.
Telefon: +36 1 212 7654
E-mail: info@seahorse.hu