Az Ön logisztikai igényei - gondosságra szabva
Szakmai
Közös hajókár

Mit jelent a közös hajókár fogalma?

A kár különös fajtája az ún. közös hajókár (general average), amely a hajót és rakományát együttesen közvetlenül fenyegető rendkívüli veszély elhárítása, a rakomány mentése érdekében a hajóparancsnok által foganatosított cselekmény eredményeként áll elő (pl. a hajó zátonyra futása vagy tűz esetén egyes áruk tengerbe dobása a teher könnyítése, illetve a többi áru megóvása érdekében).

A közös hajókárra vonatkozó részletes szabályokat nemzetközi szinten először a Yorkban tartott konferencia állapította meg. 1874-ben az ún. Yorki Szabályokat átdolgozták és York-Antwerpeni Szabályok (York-Antwerp Rules) néven váltak ismertté. Jelenleg ennek az 1994-ben átdolgozott változata az érvényes.

A York-Antwerpeni szabályokat az egyes országok, mint szokványt széles körben alkalmazzák. A közös hajókár elszámolására alkalmazott általános elv az, hogy a kárt és a ráfordított költségeket a hajó és a rakomány tulajdonosai között a fuvarozott áruk és a hajó együttes értékére vetítve kell megosztani.

Szakmai tapasztalataink szerint az utóbbi évtizedekben közös hajókárt a korábbi időszakokban előforduló eseteknél gyakrabban jelentenek hajósok. Figyelmet azért is érdemel, mert esetleges bekövetkezésekor a kárrendezés elhúzódhat, és hónapokat is igénybe vehet. A hajósok ugyanis mindaddig nem szabadítják fel a konténert, amíg a közös kárt viselők letétbe nem helyezik az arányosan meghatározott összeget. Megoldás a fuvaroztató számára a szállítmánybiztosítás formájában adódik.

Az árunak a fuvarozás során felmerülő kockázatai mellett érdemes mérlegelni a közös hajókár veszélyét és költségkihatásait is. Így szállítmánybiztosítás kötésekor érdemes közös hajókárra is fedezetet nyújtó konstrukciót választani, lévén közös hajókár esetén az áru tulajdonosa nem jut az árujához. Ugyanakkor az őt esetlegesen ért kár mellett, még a közösen viselendő károkból az őt érintő részre vonatkozó kártérítés fizetésére is kötelezett.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy az általunk használt szállítmány biztosítási klauzulák fedezetet nyújtanak a közös hajókár kockázataira.