Az Ön logisztikai igényei - gondosságra szabva
Szakmai
Biztonság technikai adatlap (MSDS form)

Az MSDS lap, más néven biztonságtechnikai adatlap a szállítandó áruk veszélyességi fokáról ad tájékoztatást, azok fizikai, kémiai és élettani hatásairól valamint felhasználásáról, szállíthatóságáról, tárolásáról és a áru maradék biztonságos felhasználásáról. Az MSDS lapnak kötelezően tartalmaznia kell a következő információkat, melyet az ún. a REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) szabályoz: Áru megnevezése, kémiai képlete, pontos összetétele, fizikai/kémiai tulajdonságai, kockázati és veszélyességi besorolása, tűzveszélyessége, elsősegélynyújtás, baleset esetén óvintézkedés, egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei, szállításra vonatkozó előírások, stabilitás és reakcióképesség, toxikológiai adatok, környezetkárosító hatás, ártalmatlanítás és hulladékkezelés illetve a szabályozásra vonatkozó előírások.

Központ: 1121 Budapest,
Tállya u. 16-18. I. ép. mf. 2.
Telefon: +36 1 212 7654
E-mail: info@seahorse.hu